Pojď hrát hokej

phpTXjXN1

Pojď hrát hokej je rozvojovým projektem Českého hokeje, který funguje od roku 2016. Projekt je dlouhodobě postaven na třech základních pilířích.

  1. Propagace ledního hokeje
  2. Podpora v začátcích
  3. Vzdělávání klubů a rodičů

Propagace ledního hokeje

Během prvních 6 let své existence se podařilo ve spolupráci s hokejovými kluby provozujícími mládež realizovat celkem 10 akcí Týden hokeje, které na zimní stadiony přilákaly na 37 000 dětí. Akce Týden hokeje umožňují dětem a jejich rodičům získat první zkušenost s ledním hokejem. Vedle samotných akcí Týden hokeje je lední hokej propagován i formou kampaní, coby vhodný sport pro děti. S veřejností je komunikováno také prostřednictvím oficiálních kanálů projektu jako jsou web www.pojdhrathokej.cz nebo sociální sítě jako Facebook nebo Instagram. Jednotlivé kanály se pravidelně plní zajímavým obsahem, který přináší cenné informace k různým tématům v oblasti výchovy dětí v ledním hokeji. O projekt se zajímají i mnohá celostátní média a zástupci projektu jsou zváni různých pořadů (např. Studio 6 v lednu 2017 a 2019, Sama Doma a další).

Podpora v začátcích

Lední hokej je sportem, který vyžaduje specifické vybavení (brusle, helma, rukavice) již na úplném začátku. Podpora poskytovaná ze strany Českého hokeje umožňuje dětem vyzkoušet si lední hokej bez nutnosti vynaložení finančních prostředků na okamžitý nákup vybavení, již na samotném počátku. Podpora má dvě podoby. Jedná se o aktivitu Výstroj pro nejmenší, při které je poskytována klubům zdarma výstroj pro začínající děti. Ta je pak dětem kluby zapůjčována. Od roku 2010 byla klubům poskytnuta výstroj v hodnotě téměř 96 milionů Kč. Jako podpora individuálního nákupu prvního vlastního vybavení je dětem a jejich rodičům poskytován poukaz v hodnotě 1 500 Kč. Stačí splnit podmínku být v momentu registrace do Českého hokeje přihlášen do projektu Pojď hrát hokej a být ve věku 5 – 10 let.

Vzdělávání

V rámci projektu je kladen velký důraz na vzdělání, konkrétně rodičů i samotných klubů. Pro rodiče vzniká velké množství zajímavých videí a článků, a to jak se současnými hráči, tak i s dřívějšími legendami českého hokeje. Navíc vznikají i hodnotné vzdělávací série zaměřené na důležitá aktuální témata. Se všemi vzdělávacími materiály je možné se seznámit v sekci Vzdělávání.

 

 

Projekt Pojď hrát hokej uzavřel v červnu 2020 svůj první čtyřletý cyklus. Hlavním přínosem tohoto období projektu je jednoznačně 37% nárůst ročních registrací do ledního hokeje. Shrnutí, co vše projekt přinesl v letech 2016 – 2020 je možné vidět na tomto videu.

Projekt Pojď hrát hokej 2020 – 2024

Výkonný výbor Českého hokej schválil pokračování projektu Pojď hrát hokej na další čtyřleté období, konkrétně od 1.7. 2020 do 30.6.2024. Základní struktura projektu zůstává stejná. Vlivem pandemie koronaviru a následných ekonomických dopadů na celé naše hospodářství i na základě požadavků klubů došlo k úpravám projektu. Hlavním smyslem těchto změn bylo zajištění větší ekonomičnosti celého projektu, a to jak pro Český hokej, tak pro samotné kluby. Jednoznačně nejviditelnější změnou oproti předchozímu období projektu je snížení počtu akcí Týden hokeje ze dvou ročně na jednu. Pro sezonu 2022/2023 byl stanoven termín akce Týden hokeje na 21. – 27. 11. 2022. Přesto, že dochází ke zrušení zářijové akce Týden hokeje, apeluje Český hokej na jednotlivé kluby, aby se v tomto období i nadále intenzivně věnovaly náborové činnosti. 

Všeobecné podmínky projektu Pojď hrát hokej pro kluby najdete zde.

Pro koho je projekt Pojď hrát hokej určen?

I nadále platí, že se do projektu Pojď hrát hokej mohou zapojit hokejové kluby zaregistrované v Českém svazu ledního hokeje, z.s. provozující alespoň jedno mládežnické družstvo. Přihlášení se do projektu umožní klubům pořádat akce Týden hokeje a získat pro ně podporu ze strany Českého hokeje. V případě, že váš klub splňuje podmínky pro zapojení do projektu (je registrován v ČSLH a provozuje mládež) a uvažujete o přihlášení, obraťte se prosím na zaměstnankyni Českého hokeje Terezu Menčíkovou (tel.: +420 603 279 227, email: mencikova@czehockey.cz).

Citáty

phpdUpOGd
Henrik Lundqvist

brankář New York Rangers a olympijský vítěz

„Pokud náhodou zaškobrtneš a spadneš na zpátky na zem, nezalekni se toho. Jen se ujisti, že se dokážeš znovu postavit."

Podpora a rozvoj