Pojď hrát hokej

phpJnA8k6

Pojď hrát hokej je čtyřletým rozvojovým projektem Českého svazu ledního hokeje, který navazuje na předchozí aktivity realizované pod tímto názvem a zaměřené především na podporu náborů v hokejových klubech.

Ve své současné podobě projekt funguje čtvrtým rokem a má za sebou již šest Týdnů hokeje, které na zimní stadiony přilákaly již téměř 25 000 dětí. Smyslem projektu je pomáhat klubům v jejich snaze přivést nové děti na zimní stadiony a vedle toho se také zaměřuje na komunikaci směrem k rodičům potenciálních i stávajících hokejistů. K tomuto účelu jsou využívány komunikační kanály projektu, zejména web www.pojdhrathokej.cz. Vedle webu jsou velmi využívány i sociální sítě jako Facebook nebo Instagram.

Jednotlivé kanály se pravidelně plní zajímavým obsahem, který přináší cenné informace k různým tématům v oblasti výchovy dětí v ledním hokeji. V rámci projektu vzniká velké množství zajímavých videí, mj. o hokejových začátcích, bruslení, vzdělání a mnohých dalších tématech, a to jak se současnými hráči (např. Jakub Voráček, Petr Mrázek, Tomáš Hertl, Pavel Francouz či bratři Kašové), tak i s dřívějšími legendami českého hokeje (Martin Ručinský, Michal Broš a další). O svém pohledu na výchovu a sportování dětí hovoří v sérii videí expert na mentální coaching a sportovní psychologii a uznávaný hokejový trenér pan Marian Jelínek. Díky sérii videí Trénink mimo hokejové mantinely se rodiče také dozví, jak dítě může rozvíjet své dovednosti doma nebo na plácku před barákem.

Vytvářený obsah je určen především rodičům dětí ve věku 4-10 let a má jim pomoci získat přehled o rozsahu tréninku v ledním hokeji, jeho náplni a specificích v jednotlivých vývojových etapách dítěte. Vedle předávání odborných informací je cílem komunikace pobavit děti i rodiče a ukázat jim krásu ledního hokeje a jeho unikátnost mezi ostatními sporty. V neposlední řadě má komunikace napomoci s vyvracením některých mýtů, které o ledním hokeji dětí a mládeže existují. Mezi ty největší mýty patří například vysoká finanční nákladnost pro rodiče, nebezpečnost či přílišná fyzická náročnost hokeje.

Akce Týden hokeje se koná hned dvakrát do roka

Vedle podpory klubů v náborové činnosti a komunikace s rodiči je cílem projektu rovněž zvýšení dostupnosti ledního hokeje pro děti a jejich rodiče. Jak již bylo zmíněno, k naplnění tohoto cíle slouží akce Týden hokeje, která dvakrát ročně (v září a v lednu) umožňuje velkému množství dětí po celé České republice vyzkoušet si zdarma, co lední hokej obnáší, udělat své první krůčky na ledě a prožít mnoho zábavy v kolektivu svých vrstevníků pod vedením kvalifikovaných trenérů.

Akce je určena dětem ve věku 4-8 let a jejich rodičům. Účastníci akcí Týden hokeje, kteří na místě vyplní přihlašovací formulář do projektu Pojď hrát hokej získají nejen zajímavé dárky při samotné akci, ale také následně v případě registrace do Českého hokeje poukaz v hodnotě 1500 Kč na své první hokejové vybavení.

Pokud se děti nemohou z nějakého důvodu akce Týden hokeje zúčastnit, mohou provést registraci do projektu a přibližně měsíc po získání registrace do Českého hokeje obdrží poukaz emailem. Více informací o získání příspěvku na výstroje naleznete zde.

Český hokej má i další dlouhodobé rozvojové projekty

Projekt Pojď hrát hokej má také upozornit na další dlouhodobé rozvojové programy Českého hokeje, do kterých se každoročně zapojuje velké množství dětí po celé České republice.

Do projektu Pojď hrát hokej se mohou zapojit hokejové kluby zaregistrované v Českém svazu ledního hokeje, z.s. provozující alespoň jedno mládežnické družstvo. Přihlášení se do projektu umožní klubům pořádat akce Týden hokeje a získat pro ně podporu ze strany ČSLH. Vedle toho je klubům určena i materiální podporu pro trénink dětí, a to ve formě hokejové výstroje, či tréninkového vybavení, dle výběru samotného klubu. V případě, že váš klub splňuje podmínky pro zapojení do projektu (je registrován v ČSLH a provozuje mládež) a uvažuje o přihlášení, nechť se obrátí na zaměstnankyni Českého hokeje Terezu Menčíkovou (tel.: +420 603 279 227, email: mencikova@czehockey.cz).

Citáty

phpy1V8eL
Henrik Lundqvist

brankář New York Rangers a olympijský vítěz

„Nikdy neztrácejte pocit nadšení. Nikdy ho neberte jako samozřejmost.“

Podpora a rozvoj

TOPlist