Zdravý sport dětí: Výška a hmotnost dítěte

Jednou ze základních charakteristik každého sportovce je nepochybně jeho výška a hmotnost. Ani jedna z těchto hodnot není určující pro to, jak úspěšné dítě v daném sportu bude, může nicméně mnohé napovědět. A právě na výšku a hmotnost se MUDr. Marie Skalská zaměří ve druhém díle seriálu Zdravý sport dětí.

Banner

Česká populace neustále roste do výšky. Z porovnání let 1951 a 2001 vychází, že průměrný 18letý muž měří o 7 cm více. „Zajímavostí je, že se neustále prodlužujeme, ale porodní hmotnost a výšky jsou stále stejné,“ říká MUDr. Skalská.

Průměrná výška v roce 2022
  • Muž: 180 cm
  • Žena: 167,1 cm

Očekávat, že po návštěvě pediatra či sportovního lékaře odejdete s jasnou představou, kolik vaše dcera nebo syn budou měřit a vážit, zcela určitě nejde. Na základě genetické výbavy od otce a matky je ale možné odhadnout interval, v jakých hodnotách se bude dítě pohybovat.

Růst člověka se odvíjí od tzv. sendvičového modelu. „Ten říká, že 50 % své cílové výšky dosáhneme ještě v infantilním období. V dětském období, tedy od 2. do 11. roku života, nabereme 35 % výšky. Pak následuje období pubertální, kde dotáhneme ještě tak 15 %. A právě v tomto období dochází k tzv. období růstového spurtu, které je pro nás velmi důležité,“ vysvětluje paní doktorka.

„Je nutné zdůraznit, že vývoj je u každého individuální.“

MUDr. Marie Skalská

V průběhu dospívání se u dívek a chlapců rovněž liší nárůst svalové hmoty. „U dívek je finální množství svalové hmoty kolem 15. roku věku. U chlapců je největší nárůst naopak od 14. do 18. roku. Je ale nutné zdůraznit, že je to u každého individuální.“

Zdravý sport dětí

Rozlišujeme tak dva pojmy. Prvním z nich je tzv. kalendářní věk, což je náš skutečný věk. Druhým je věk biologický, který se s kalendářním věkem může rozcházet i o tři roky.

Jistě jste rovněž slyšeli o Body Mass Indexu (BMI). U něj je důležité si uvědomit, že při hodnocení BMI nemůžeme používat ta samá rozmezí jak u dětí, tak u dospělých. „Dítě má totiž v každém věkovém období jinou ideální hodnotu BMI,“ vysvětluje Skalská. Více zajímavých informací najdete v samotném videu.

Citáty

php1buHKv
Wayne Gretzky

Nejlepší hráč historie NHL

„Dobrý hráč je tam, kde je puk. Vynikající hráč je tam, kde puk bude. Tomu se naučí ve hře.“