Vzdělávání

Vzdělávání

Sekce vzdělávání je určena primárně rodičům dětí, které s hokejem začínají nebo se mu již nějakou dobu aktivně věnují. Smyslem této sekce je poskytnout rodičům a dětem základní znalosti a praktické rady v oblastech, které jsou významné z pohledu vývoje mladého sportovce.

Banner

Potřeba základního vzdělání v oblasti sportovního rozvoje dětí se posunula od trenérů i na rodiče a samotné děti. Role rodiče je tak ve vývoji dítěte zásadní, a to platí neméně i pro oblast sportu.

Sportovní výkon jedince je při současném stupni rozvoje ovlivněn mnoha faktory, které na malého sportovce působí v každé fázi jeho dlouhodobého vývoje. Řada těchto faktorů působí na sportovce mimo samotný tréninkový proces. To výrazně zvyšuje nároky na roli rodiče při výchově a rozvoji mladého sportovce.

Postupně se jako Český hokej snažíme v oblasti vzdělávání přicházet s novými důležitými tématy tak, abychom dlouhodobě rozšiřovali povědomí rodičů a dětí o klíčových oblastech rozvoje mladého sportovce.

Aktuální témata, o kterých se můžete dozvědět více:

  1. Pohybová příprava dětí
  2. Hokej a škola
  3. Vývoj psychiky
  4. Stravování a výživa

V případě, že byste uvítali rozšíření vzdělávacích materiálů o některou důležitou oblast či konkrétní téma, neváhejte nás prosím kontaktovat na email pojdhrathokej@czehockey.cz. Budeme se těšit na vaše případné nápady či doporučení.